หน้าที่ของหญิงที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา เบอร์มงคล

หน้าที่ของหญิงที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา เบอร์มงคล

สรุปได้ว่าเพศหญิงที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแถวคิดที่จำเป็นจะต้องในศาสนาอะไรก็แล้วแต่เป็นที่ยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดต้องประยุกต์ใช้สำหรับการสร้างทั้งยังชายและก็หญิง เบอร์มงคล เปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีความต้องการเชิงตรรกะฉะนั้นสำหรับพระผู้เป็นเจ้าที่ปรากฏในแบบใดก็ตามทางเพศหรือเพื่อพวกเราเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าชายแล้วก็หญิง เหตุผลไม่มีอะไรไม่ถูกหรืออึดอัดเกี่ยวกับประเด็นนี้ ตามความเป็นจริงอิสลามหลายแบบตัวอย่างเช่นนิกายการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและก็นางฟ้า ในสังคมปิตาธิปไตย monotheistic แม้กระนั้นก็บางทีอาจจะเป็นกับดักตรรกะ เบอร์มงคล ถ้าหากพระผู้เป็นเจ้าจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ทั้งคู่ด้านของเพศชายรวมทั้งสตรีแล้วพวกเราจะทำยังไงเพื่อเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าได้ขั้นต่ำก็ในระดับของจินตนาการของพวกเรา? สภาวะที่พะอืดพะอมนี้ชัดแจ้งโดยเฉพาะถ้าเกิดวัฒนธรรมนำแนวความคิดของคนเรามาใช้กล่าวอีกนัยหนึ่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นมนุษย์ที่เป็นราวกับมนุษย์ ในเรื่องศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือศาสนาคริสต์รวมทั้งศาสนาชาวยิวนี่แสดงออกในตำนานการผลิตของพวกเขาซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งมนุษย์ให้เป็นราวกับ สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือถ้าเกิดพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมนุษย์เราควรเป็นผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะชายหรือหญิง? นี้ได้รับการดูแลตามเดิมโดยวัฒนธรรม ถ้าหากวัฒนธรรมเป็นปิตาธิปไตยพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ชาย ถ้าเกิดวัฒนธรรมเกิดเรื่องเกี่ยวกับการเป็นมารดาพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้หญิง เบอร์มงคล พวกเราอาจมีพระผู้เป็นเจ้าหรือนางฟ้าขึ้นกับการจำหน่ายด้านวัฒนธรรมของพวกเรา อย่างไรก็ดีในอดีตกาลสังคมปิตาธิปไตได้ครอบครองสังคมมาเลียจารีกระทั่งทุกๆวันนี้ในทุกวัฒนธรรมสำคัญ monotheistic อย่างเช่นศาสนาคริสต์พระผู้เป็นเจ้าเป็น HE แต่ว่านี่เป็นข้อความสำคัญ – พวกเราบางทีอาจแก้ไขทางตรรกะที่ไม่เป็นไปตามวัฒนธรรม แม้กระนั้นที่ข้างหลังของจิตใจปัญหายังคงมิได้รับการปรับปรุง เบอร์มงคล เพศของพระผู้เป็นเจ้าเป็นยังไง? ไม่ว่าคุณจะมีสังคมที่เป็นปิตาธิปไตยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเป็นแม่ก็นับว่าไม่เป็นที่ยอมรับว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเกย์ […]